ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Ιωακείμ ιερομόναχος

Ιωακείμ ιερομόναχος από τον Άγιο Νείλο (1922-2003)
(Φωτογραφία: Hans Vorbach)
Ιωακείμ ιερομόναχος από τον Άγιο Νείλο (1922-2003)
Ιωακείμ ιερομόναχος από τον Άγιο Νείλο (1922-2003)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)