ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Κελλιώτες μοναχοί

Μοναχοί, μέλη της αδελφότητας των Ελλήνων κελλιωτών
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος, γύρω στα 1910)