ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Γεράσιμος ηγούμενος μονής Αγίου Παντελεήμονος

Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος, ηγούμενος της μονής
Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού (†1875)
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, γύρω στα 1870)