ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης

Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1976)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1969)
Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1976)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1969)