ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Ιωσήφ δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ, δικαίος της σκήτης του Αγίου Ανδρέα (†1908)
(Φωτογραφία: N. Prahnichkii, 1893)