ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Άθω

Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Άθω
με δύο σερδάρηδες, αρχές 20ού αιώνα