ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Καρεώτης

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Καρεώτης (1924-1974) 
O ιεροδιάκονος Αγαθάγγελος, κατά κόσμον Σπυρόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ, γεννήθηκε στη Θάσο το έτος 1924 και προσήλθε στο Άγιον Όρος το 1948. Ανήκε στη συνοδεία των Ιωασαφαίων ζωγράφων των Kαρυών. Το φωτογραφικό εργαστήριό τους λειτούργησε από τη δεκαετία του 1930 μέχρι τη δεκαετία του 1960.