ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1904-1987)
(Φωτογραφία: διάκονος Γεννάδιος Δεμερτζής)
Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1904-1987)
Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1904-1987)
Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1904-1987),
Νικηφόρος ιερομ. Καρεώτης,
Ησύχιος ιερομ. Σιμωνοπετρίτης
Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1904-1987),
Χρυσόστομος ιερομ. Σιμωνοπετρίτης,
Ανδρέας μον. Θεοφιλόπουλος
Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1904-1987)
και Εφραίμ ιερομ. Κατουνακιώτης
Γελάσιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης,
δεκαπέντε λεπτά πριν την εκδημία του (31 Αυγούστου 1987)