ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Κάλλιστος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Κάλλιστος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1880-1979)
Κάλλιστος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1880-1979)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)