ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Ησύχιος ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης

Ησύχιος ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1909-1975)
Ησύχιος ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1909-1975)
Ησύχιος ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης (1909-1975)