ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Αρέθας μοναχός Καρεώτης και Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης

Αρέθας μοναχός Καρεώτης (1888-1964)
και Λάζαρος μοναχός Διονυσιάτης (1892-1974)
(Φωτογραφία: Καρυές, 4 Απριλίου 1931.
Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)