ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Η αδελφότητα του κελλιού της Πατερίτσας

Η αδελφότητα του κελλιού της Πατερίτσας στις Καρυές (Φωτογραφία: 1898)
Αναστάσιος μοναχός Πατερίτσας
Φωτογραφία: Εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, 1870)
Ευκαρπίων μοναχός Πατερίτσας
(Φωτογραφία: 1898)
Αρσένιος μοναχός Πατερίτσας
(Φωτογραφία: 1898)
Παντελεήμων ιερομόναχος Πατερίτσας
(Φωτογραφία: 1898)
Σάββας μοναχός Πατερίτσας
(Φωτογραφία: 1898)
Αρσένιος μοναχός Πατερίτσας
(Φωτογραφία: 1898) 
Χριστοφόρος μοναχός Πατερίτσας (1874-1961)
(Φωτογραφία: 1898)
Αναστάσιος μοναχός Πατερίτσας (1875-1964)
(Φωτογραφία: 1898)
Τσικρικτσής Δημήτριος
(Φωτογραφία: 1898)
Νεκτάριος ιερομόναχος Πατερίτσας (γ.1907)
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)
Τρύφων ιερομόναχος Πατερίτσας (γ.1912)