ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Η αδελφότητα των Μπαρμπεράδων

Η αδελφότητα των Μπαρμπεράδων
Καθήμενοι: Γαβριήλ μοναχός (1893-1974), Αντώνιος μοναχός (1885-1961) και Νικόλαος μοναχός (1911-2002)
Όρθιοι: Γρηγόριος μοναχός (γ.1920) και Αμβρόσιος ιερομόναχος (1928-1995)
Χρύσανθος μοναχός, Γαβριήλ μοναχός (1893-1974) και δόκιμος (αριστερά) οι Μπαρμπεράδες με Έλληνες στρατιώτες (1912-1913) στο κελλί τους
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος και Παναγιώτης Στουρνάρας, Καρυές)
Οι μοναχοί Αντώνιος (1885-1961, Χρύσανθος, Γαβριήλ (1893-1974) και δόκιμος (δεξιά) οι Μπαρμπεράδες με Έλληνες στρατιώτες (1912-1913) στο κελλί τους
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος και Παναγιώτης Στουρνάρας, Καρυές)
Χρύσανθος μοναχός Μπαρμπεράς
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913)
Χρύσανθος μοναχός Μπαρμπεράς
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913)
Δόκιμος μοναχός Μπαρμπεράς
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913) 
Δόκιμος μοναχός Μπαρμπεράς
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913) 
Αντώνιος μοναχός Μπαρμπεράς (1885-1961)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913) 
Αντώνιος μοναχός Μπαρμπεράς (1885-1961)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913) 
Αντώνιος μοναχός Μπαρμπεράς (1885-1961) και
Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1951)
Γαβριήλ μοναχός Μπαρμπεράς (1893-1974)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913) 
Γαβριήλ μοναχός Μπαρμπεράς (1893-1974)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1912-1913)
Γαβριήλ μοναχός Μπαρμπεράς (1893-1974)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας)
Νικόλαος μοναχός Μπαρμπεράς (1911-2002)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας) 
Νικόλαος μοναχός Μπαρμπεράς (1911-2002)
(λεπτομέρεια φωτογραφίας, 1951)
Αμβρόσιος ιερομόναχος Μπαρμπεράς (1928-1995
(Φωτογραφία: Κεσσάνης)