ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Η αδελφότητα των Τριγωνάδων

Δαμιανός μοναχός (1902-1976), Δημήτριος ιερομόναχος (1925-2004) και Χρυσόστομος μοναχός (1948-1976) οι Τριγωνάδες
Χαράλαμπος μοναχός Τριγωνάς (1889-1960)   
Χαράλαμπος μοναχός Τριγωνάς (1889-1960) (Φωτογραφία: 1951)
Δαμιανός μοναχός (1902-1976), Δημήτριος ιερομόναχος (1925-2004) και Χρυσόστομος μοναχός (1948-1976) οι Τριγωνάδες
Χαράλαμπος μοναχός (1889-1960) και Δαμιανός μοναχός (1902-1976) οι Τριγωνάδες στη Θεσσαλονίκη
Δημήτριος ιερομόναχος Τριγωνάς (1925-2004) (Φωτογραφία: 1951)
Δημήτριος ιερομόναχος Τριγωνάς (1925-2004) στη Θεσσαλονίκη