ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Μελέτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Μελέτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1908-1978)
(Πηγή: Ιερομ. Μύρων, Σιμωνοπετρίτες πατέρες, Άγιον Όρος 2013)
Μελέτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1908-1978)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)