ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής

Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990)
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990)
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τους γέροντες μοναχό Χαράλαμπο (†1962), μοναχό Αβέρκιο (†1954), ιερομόναχο Φιλάρετο (†1956), μοναχό Κοσμά (†2005) και ιεροδιάκονο Νικηφόρο
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον μοναχό Κοσμά (†2005) στη Θεσσαλονίκη
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον μοναχό Ιωακείμ (†1983) στις Καρυές

Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον γέροντα μοναχό Χαράλαμπο (†1962) και τους μοναχούς Κοσμά (†2005) και Ηλία
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον ψάλτη ιεροδιάκονο Ιωάσαφ (†1993) και τον μοναχό Ραφαήλ
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον υμνογράφο μοναχό Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη (†1991) και τον ιεροδιάκονο Αγαθάγγελο (†1974)
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον ψάλτη μοναχό Αντίπα και τον καθηγητή μουσικολογίας Γρηγόριο Στάθη στις Καρυές
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον ψάλτη μοναχό Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη, τον ιερομόναχο Χρυσόστομο και τον μουσικολογιώτατο Λυκούργο Αγγελόπουλο στη Μεγίστη Λαύρα (1980)
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τους ψάλτες μοναχούς Μελέτιο Συκιώτη, Δανιήλ και Ακάκιο Δανιηλαίους, και τον μουσικολογιώτατο Λυκούργο Αγγελόπουλο στη Μεγίστη Λαύρα (1980)
Διονύσιος ιεροδιάκονος Φιρφιρής (1912-1990) με τον ψάλτη μοναχό Δανιήλ Δανιηλαίο στο καθολικό της Σιμωνόπετρας