ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Νείλος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Νείλος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1882-1963)
Νείλος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1882-1963) και Σωφρόνιος ιερομ. Καυσοκαλυβίτης (†1966), οι αυτάδελφοι
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)