ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Παντελεήμων μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Παντελεήμων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1876-1972)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)