ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Παντοκρατορινός

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Παντοκρατορινός (1820-1884)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Αθήνα 1932)