ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Ιβηρίτης

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Ιβηρίτης (†1876)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Αθήνα 1932)