ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

Καλλίστρατος ηγούμενος μονής Ζωγράφου

Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου