ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Τριανταφύλλου

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Τριανταφύλλου,
ξυλογλύπτης και χαλκογράφος (περ. 1786-1872).
Πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα, περ. 1855
Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Τριανταφύλλου,
ξυλογλύπτης και χαλκογράφος (περ. 1786-1872),
με καθηγητές του Σχολείου των Τεχνών
(Φωτογραφία: Φίλιππος Μαργαρίτης, περ. 1856) 
Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Τριανταφύλλου,
ξυλογλύπτης και χαλκογράφος (περ. 1786-1872),
με καθηγητές του Σχολείου των Τεχνών, περ. 1862
Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος Τριανταφύλλου,
ξυλογλύπτης και χαλκογράφος (περ. 1786-1872).
Πίνακας του Αριστείδη Λ. Ροβέρτου (1836-1892).
Αντιγραφή του πίνακα του Νικηφόρου Λύτρα