ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1889-1934), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια)
Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1889-1934), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια) 
Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1889-1934), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια)
Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1889-1934), ο Ιωασαφαίος,
με τον μον. Αρτέμιο (καθήμενος)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια)
Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1889-1934), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια) 
Θεοδόσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1889-1934), ο Ιωασαφαίος
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια)