ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1895-1976)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1895-1976)
με τον αυτάδελφό του (αριστερά) μον. Αντώνιο (†1974)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)