ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Νείλος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Νείλος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1871-1911)
(Φωτογραφία, 1910)
Νείλος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1871-1911)
(Φωτογραφία, 1910/1)