ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης

Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης,
ο διά Χριστόν σαλός (1898-μετά το 1969)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1965 /
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής / Μουσείο Μπενάκη)
Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης,
ο διά Χριστόν σαλός (1898-μετά το 1969)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1965 /
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής / Μουσείο Μπενάκη)
Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης,
ο διά Χριστόν σαλός (1898-μετά το 1969)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1965 /
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής / Μουσείο Μπενάκη)
Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης,
ο διά Χριστόν σαλός (1898-μετά το 1969)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1965 /
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής / Μουσείο Μπενάκη)
Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης,
ο διά Χριστόν σαλός (1898-μετά το 1969)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1965 /
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής / Μουσείο Μπενάκη)
Κωνσταντίνος μοναχός Καρεώτης,
ο διά Χριστόν σαλός (1898-μετά το 1969)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1965 /
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής / Μουσείο Μπενάκη)