ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης

Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης (1810-1886)
(Φωτογραφία, 1868)
Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης (1810-1886)
Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης (1810-1886)