ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Ζωσιμάς μοναχός Εσφιγμενίτης

Ζωσιμάς μοναχός Εσφιγμενίτης (1835-1902)
Ζωσιμάς μοναχός Εσφιγμενίτης (1835-1902)
Ζωσιμάς μοναχός Εσφιγμενίτης (1835-1902)
(Έργο Βαγγέλη Σκουβαρά)