ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Μιχαήλ μοναχός Καψαλιώτης

Μιχαήλ μοναχός Καψαλιώτης (1861-1961)
(Πηγή: Μωυσής μον. Αγιορείτης, Μέγα γεροντικό εναρέτων αγιορειτών, Θεσσαλονίκη 2011)
Μιχαήλ μοναχός Καψαλιώτης (1861-1961)