ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Μιχαήλ μοναχός Καψαλιώτης

Μιχαήλ μοναχός Καψαλιώτης (1861-1961)
(Πηγή: Μωυσής μον. Αγιορείτης, Μέγα γεροντικό εναρέτων αγιορειτών, Θεσσαλονίκη 2011)
Μιχαήλ μοναχός Καψαλιώτης (1861-1961)