ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Ιβηρίτης

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Ιβηρίτης (†1876)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Αθήνα 1932)