ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Παντοκρατορινός

Δανιήλ αρχιμανδρίτης Παντοκρατορινός (1820-1884)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Αθήνα 1932)