ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Κοσμάς ιεροδιάκονος Βλάχος

Κοσμάς ιεροδιάκονος Βλάχος (1863-1930)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Μνεία των προ εμού γραψάντων, Αθήνα 1934)