ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Κοσμάς ιεροδιάκονος Βλάχος

Κοσμάς ιεροδιάκονος Βλάχος (1863-1930)
(Πηγή: Μανουήλ Γεδεών, Μνεία των προ εμού γραψάντων, Αθήνα 1934)