ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Ιωακείμ αρχιμανδρίτης Σπετσιέρης

Ιωακείμ αρχιμανδρίτης Σπετσιέρης (1858-1943)
(Φωτογραφία: Κ. Ταμπακόπουλος, Αθήνα)