ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Νικηφόρος μοναχός Διονυσιάτης

Νικηφόρος μοναχός Διονυσιάτης (1874-1953)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)