ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Αθανάσιος μοναχός Βατοπαιδινός

Αθανάσιος μοναχός Βατοπαιδινός, 
σχολάρχης της Αθωνιάδας (1853-1912)