ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Δοσίθεος ηγούμενος μονής Διονυσίου

Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος,
ηγούμενος της μονής Διονυσίου (†1935)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)