ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Χαρίτων μοναχός Διονυσιάτης

Χαρίτων μοναχός Διονυσιάτης (1876-1959)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)