ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1976)

Νεκτάριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1976)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)