ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης

Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1915)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης,
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1929-30) 
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
με τον ηγούμενο αρχιμ. Γαβριήλ (1887-1983)
(Πηγή: Αρχείο μονής Διονυσίου)
Κυριακός μοναχός Διονυσιάτης
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)