ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Καλλίνικος μοναχός Διονυσιάτης

Καλλίνικος μοναχός Διονυσιάτης (1882-1960)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)