ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Καλλίνικος μοναχός Διονυσιάτης

Καλλίνικος μοναχός Διονυσιάτης (1882-1960)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)