ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Μακάριος μοναχός Διονυσιάτης

Μακάριος μοναχός Διονυσιάτης (1869-1953)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)