ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Δαμιανός ηγούμενος μονής Σιμωνόπετρας

Αρχιμανδρίτης Δαμιανός,
ηγούμενος
της μονής Σιμωνόπετρας (1895-1967)
Αρχιμανδρίτης Δαμιανός, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1895-1967),
με τον ιερομόναχο Μεθόδιο (αριστερά) και τον μοναχό Ιγνάτιο (δεξιά),
συμμοναστές του στα Καυσοκαλύβια