ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Xρυσόστομος ιερομόναχος Διονυσιάτης

Xρυσόστομος ιερομόναχος Διονυσιάτης (1860-1933)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)
Xρυσόστομος Διονυσιάτης, ως αρχιμανδρίτης
του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1860-1933)