ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Πολύκαρπος ιερομόναχος Διονυσιάτης

Πολύκαρπος ιερομ. Διονυσιάτης (1853-1940)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)