ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Πολύκαρπος ιερομόναχος Διονυσιάτης

Πολύκαρπος ιερομ. Διονυσιάτης (1853-1940)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)