ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ιάκωβος μοναχός Διονυσιάτης

Ιάκωβος μοναχός Διονυσιάτης (1849-1939)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)