ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Γεννάδιος μοναχός Διονυσιάτης

Γεννάδιος μοναχός Διονυσιάτης (1881-1933)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)