ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Θεόκλητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Θεόκλητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1833-1891)