ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Ιωαννίκιος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ιωαννίκιος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1882-1968)