ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1822-1887)
Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1822-1887)
Θεοδώρητος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1822-1887)