ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1877-1965)
Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1877-1965)