ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1877-1965)
Μιχαήλ ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1877-1965)